Realizowana jest przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne posiadające kontrakt z MOW NFZ na te usługi.

Na naszym terenie jest to pielęgniarka Maria Czernek - specjalista medycyny ratunkowej - tel. 663-522-182.

Dotyczy pacjentów, którzy z powodu choroby lub kalectwa nie są w stanie poruszać się samodzielnie lub z pomocą opiekuna.

W sytuacji konieczności zapewnienia ciągłości leczenia pielęgniarka wykonuje konieczne zabiegi pielęgniarskie w domu chorego także poza godzinami pracy NZOZ „ReMed” w Borzęcinie.

Dotyczy to w szczególności takich zabiegów jak:

  • iniekcje domięśniowe,
  • iniekcje dożylne,
  • iniekcje podskórne,
  • zmiana opatrunku,
  • usunięcie szwów,
  • wymiana cewnika u kobiet,
  • płukanie cewnika u kobiet i mężczyzn,