Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 lipca 2007 r.

Deklaracja wyboru
Instrukcja wypełniania

WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych (wersja doc)
Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych (wersja pdf)
Wniosek o wydanie EKUZ dla osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wersja doc)
Wniosek o wydanie EKUZ dla osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wersja pdf)

źródło – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej