Jak zachować się w przypadku zagrożenia zdrowia i życia pacjenta?

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia niezależnie od pory dnia (także w godzinach pracy NZOZ „ReMed”) należy bezzwłocznie dzwonić pod numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego – 999 lub 112 lub 14-66-21-281.

Dotyczy to w szczególności takich sytuacji jak:

 • utrata przytomności,
 • wypadki komunikacyjne (zwłaszcza potrącenia przez pojazd, zderzenia pojazdów…),
 • upadki z wysokości,
 • drgawki (atak padaczki, drgawki po spożyciu alkoholu…),
 • zatrucia (substancjami chemicznymi, lekami… drogą doustną, wziewną…),
 • duże zranienia (zwłaszcza z obfitym krwawieniem, zasłabnięciem…),
 • krwotoki (zwłaszcza obfite z nosa, owrzodzenia żylakowego, ginekologiczne…),
 • poród lub zagrożenie porodem przedwczesnym (skurcze porodowe, krwawienie, odejście wód płodowych…),
 • duszność (trudności w oddychaniu…),
 • bóle w klatce piersiowej (zwłaszcza nagłe, inne niż zwykle, o dużym nasileniu),
 • bóle brzucha (zwłaszcza nagłe, o typie kolki),
 • i wiele innych sytuacji, gdy potrzebna jest szybka pomoc zespołu POGOTOWIA RATUNKOWEGO.

Pamiętajmy jednak, by nie nadużywać tej formy pomocy i w razie możliwości zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dawne Pogotowie Ratunkowe) mieszczącego się w budynku SP ZOZ w Brzesku.