Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia) są wymagane dla osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrotu żywnością.

Badania epidemiologiczne przeprowadza się:
przed podjęciem pracy
przed podjęciem nauki
po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym
Pracownicza książeczka zdrowia służy do wpisu przez lekarza wykonanych badań laboratoryjnych oraz treści orzeczenia.
Koszt badania i wystawienia książeczki to 40 zł (cennik).
Pracownicza książeczka zdrowia Sanepidu jest dostępna do wglądu organom inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. Orzeczenie jest przechowywane przez pracodawcę, a książeczka przez osobę badaną.
Informacja dla osób, które nie posiadają jeszcze książeczki:
Badania laboratoryjne kału na nosicielstwo zarazków chorób jelitowych przeprowadza Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Do badania należy dostarczyć kał z kolejnych trzech dni.

Badania do prawa jazdy kat. A, B, C.

Koszt badania i wystawienia zaświadczenia o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych to 70,00 PLN (cennik).Uwaga
Świadectwo kwalifikacji zostało zastąpione oświadczeniem przedsiębiorcy, poświadczającym wykonanie przez kierowców badania lekarskiego i psychologicznego.

Badania okresowe i kontrolne do celów medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bez warunków szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.

Konieczne skierowanie od pracodawcy i umowa z pracodawcą.
Badania okresowe pracowników wykonuje się na podstawie skierowania od pracodawcy i na jego koszt.
Koszt badania i wystawienia zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowiskui to 40,00 PLN (cennik).