Naszym celem jest profilaktyka i leczenie Naszych Pacjentów na coraz wyższym poziomie.

Aby ten cel osiągnąć czynimy następujące kroki:

  • poprawa jakości naszych usług,
  • wprowadzanie dodatkowych świadczeń,
  • doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty personelu,
  • lepsze wyposażenie naszej placówki,
  • wykończenie budynku.

Nowa siedziba NZOZ REMED (Borzęcin 87b)

Historia budynku Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie

Siedzibą NZOZ „ReMed” jest budynek, w którym od kilkudziesięciu lat świadczone były usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy Borzęcin.
Początkowo w budynku działał Gminny Ośrodek Zdrowia w Borzęcinie, który następnie wszedł skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Były to ciężkie czasy dla opieki zdrowotnej w Polsce. Czasy gospodarki niedoboru. Brakowało leków, środków czystości, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego. Trudno dostępne były materiały budowlane i wykończeniowe, opał, a także wyposażenie wnętrz i aparatura medyczna. W wyposażeniu ośrodka pomogła m.in. borzęcka polonia. Polonusi sfinansowali zakup mebli do gabinetu Pana Doktora Jana Kowalskiego ówczesnego kierownika, a w latach 90-tych zakup aparatu USG. Polonia przekazywała też kilkakrotnie leki, które bezpłatnie wydawaliśmy pacjentom. Pan Doktor Jan Kowalski przebywając w Stanach Zjednoczonych zbierał także w czasie akcji charytatywnych fundusze, które pożytkował na remonty bieżące budynku. Będąc emerytem i jednocześnie pracując jako lekarz w Ośrodku – sporą część swej emerytury przeznaczał na remonty i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie. W tym czasie w ramach remontów po powodzi 1997 roku wykonano remont kotłowni i nową instalację wodną, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz zakupiono autoklaw.

Od 1 lipca 2004 roku po wydzieleniu ze struktur SP ZOZ w Brzesku powstał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borzęcinie. Od początku działania SP ZOZ w Borzęcinie uzyskiwaliśmy dużą pomoc finansową od wójta gminy Janusza Kwaśniaka i Rad Gminy kolejnych kadencji. W latach 2004–2009 przy znaczącym udziale środków własnych SP ZOZ w Borzęcinie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w całym budynku, wykonano częściowo podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wykonano modernizację pomieszczeń przeznaczonych pod działalność medyczną, w tym łazienek przystosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych oraz w wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne oraz instalację ciepłej wody użytkowej w prawie całym budynku. Wykonano także instalację odgromową, alarmową i monitoring budynku. Obecnie budynek, mimo, że niestety niezbyt funkcjonalnie zaprojektowany (jest dzieckiem poprzedniej epoki) spełnia prawie w całości wymogi sanitarno-epidemiologiczne i prawa budowlanego konieczne do prowadzenia w nim działalności w ramach opieki zdrowotnej.
Niestety budynek wymaga bardzo wielu kosztochłonnych inwestycji. Wymiana dachu, melioracja, izolacja pionowa i pozioma fundamentów, termomodernizacja całego budynku.

Teraźniejszość – Przyszłość, plany i zamierzenia

NZOZ „Remed” rozpoczął działalność w dniu 1 stycznia 2009 roku w wyniku przekształcenia SP ZOZ w Borzęcinie. Myślę, że dobra tradycja zobowiązuje.
Chcielibyśmy nadal świadczyć dla Państwa, Naszych Pacjentów usługi zdrowotne na wysokim poziomie dostosowując się do Państwa oczekiwań i potrzeb. Zapewniam, że dołożymy starań, aby nadal kontynuować proces doskonalenia zawodowego personelu oraz rozbudowywać bazę diagnostyczną . Nadal będziemy organizować świadczenia specjalistyczne w miarę zapotrzebowania pacjentów. Niezmiennie dużą popularnością cieszą się badania wzroku, badania naczyniowe, białe soboty w ramach Powiatowych Dni Zdrowia itp.

Stany nagłe

Wave

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia niezależnie od pory dnia (także w godzinach pracy NZOZ „ReMed”) należy bezzwłocznie dzwonić pod numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego:

  • 999 lub 112
  • 14-66-21-281

Pliki do pobrania

Wave

Ważne dokumenty dla Pacjentów. Kliknij na link poniżej aby otworzyć stronę

Rejestracja

Wave

Poradnia Lekarza Rodzinnego czynna codzienne w dni robocze w godzinach od 8 do 18:

  • rejestracja osobista
  • telefoniczna 14-68-46-009
  • rejestracja elektroniczna