Badania kierowców do prawa jazdy

Icon

W naszym Ośrodku Zdrowia istnieje możliwość odbycia badań do prawa jazdy w następujących przypadkach:

  • kandydaci na kierowców w zakresie kategorii AM, A1, A2, B1, B, C, D, T,
  • kierowcy, którym ze względu na stan zdrowia zakończyła się ważność prawa jazdy,
  • instruktorzy i kandydaci na instruktorów,
  • egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów.

Ze względu na profil badań (m.in. kontrola glikemii) prosimy o przybycie na czczo lub przynajmniej po 4 godzinach od ostatniego posiłku lub spożycia napoju.

Stany nagłe

Wave

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia niezależnie od pory dnia (także w godzinach pracy NZOZ „ReMed”) należy bezzwłocznie dzwonić pod numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego:

  • 999 lub 112
  • 14-66-21-281

Pliki do pobrania

Wave

Ważne dokumenty dla Pacjentów. Kliknij na link poniżej aby otworzyć stronę

Rejestracja

Wave

Poradnia Lekarza Rodzinnego czynna codzienne w dni robocze w godzinach od 8 do 18:

  • rejestracja osobista
  • telefoniczna 14-68-46-009
  • rejestracja elektroniczna