Opieka lekarska – STACJONARNA

Icon

W sytuacjach nagłych należy wzywać Pogotowie Ratunkowe dzwoniąc pod numer 999 lub 112 lub 014-66-21-281 lub zgłosić się własnym lub publicznym środkie transportu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR –  w niskim budynku SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68.

Poza godzinami pracy NZOZ „ReMed” w Borzęcinie Nasi Pacjenci w przypadku pogorszenia stanu zdrowia nie wymagających wezwania karetki pogotowia ratunkowego lub wizyty w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą zgłaszać się po poradę lekarską w Brzesku.

Lekarska Nocna i Świąteczna Opieka Stacjinarna realizowana jest na mocy umowy pomiędzy NZOZ „ReMed” i SP ZOZ w Brzesku w budynku głównym SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68. Gabinet znajduje się na prawo od wejścia głównego do budynku.

Stany nagłe

Wave

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia niezależnie od pory dnia (także w godzinach pracy NZOZ „ReMed”) należy bezzwłocznie dzwonić pod numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego:

  • 999 lub 112
  • 14-66-21-281

Pliki do pobrania

Wave

Ważne dokumenty dla Pacjentów. Kliknij na link poniżej aby otworzyć stronę

Rejestracja

Wave

Poradnia Lekarza Rodzinnego czynna codzienne w dni robocze w godzinach od 8 do 18:

  • rejestracja osobista
  • telefoniczna 14-68-46-009
  • rejestracja elektroniczna