W sytuacjach nagłych należy wzywać Pogotowie Ratunkowe dzwoniąc pod numer 999 lub 112 lub 014-66-21-281 lub zgłosić się własnym lub publicznym środkie transportu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR –  w niskim budynku SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68.


Poza godzinami pracy NZOZ „ReMed” w Borzęcinie Nasi Pacjenci w przypadku pogorszenia stanu zdrowia nie wymagających wezwania karetki pogotowia ratunkowego lub wizyty w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą zgłaszać się po poradę lekarską w Brzesku.

Lekarska Nocna i Świąteczna Opieka Stacjinarna realizowana jest na mocy umowy pomiędzy NZOZ „ReMed” i SP ZOZ w Brzesku w budynku głównym SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68. Gabinet znajduje się na prawo od wejścia głównego do budynku.