Poza godzinami pracy NZOZ „ReMed” w Borzęcinie Nasi Pacjenci w przypadku konieczności wykonania zabiegów pielęgniarskich mogą zgłaszać się w Brzesku.

Pielęgniarska Nocna i Świąteczna Opieka Stacjonarna realizowana jest na mocy umowy pomiędzy NZOZ „ReMed” i SP ZOZ w Brzesku w budynku głównym SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68.

Gabinet znajduje się na prawo od wejścia głównego do budynku.

Dotyczy to w szczególności takich zabiegów jak:

  • iniekcje domięśniowe,
  • iniekcje dożylne,
  • iniekcje podskórne,
  • zmiana opatrunku,
  • usunięcie szwów,
  • wymiana cewnika u kobiet,
  • płukanie cewnika u kobiet i mężczyzn,