W naszym Ośrodku Zdrowia istnieje możliwość odbycia badań do prawa jazdy w następujących przypadkach:

  • kandydaci na kierowców w zakresie kategorii AM, A1, A2, B1, B, C, D, T,
  • kierowcy, którym ze względu na stan zdrowia zakończyła się ważność prawa jazdy,
  • instruktorzy i kandydaci na instruktorów,
  • egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów.

Ze względu na profil badań (m.in. kontrola glikemii) prosimy o przybycie na czczo lub przynajmniej po 4 godzinach od ostatniego posiłku lub spożycia napoju.