Program kierowany jest do osób, które spełniają jedno z podanych kryteriów:

  • przetoczenie krwi przed rokiem 1992
  • hospitalizacja więcej niż 3 razy w życiu
  • co najmniej jednokrotny pobyt w placówce karnej
  • wcześniejsze wykonanie testu w kierunku HIV lub HCV z własnej inicjatywy
  • podwyższone aktywności aminotransferaz wykryte przez lekarza rodzinnego lub w innej placówce służby zdrowia
  • podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby
  • wcześniejsze używanie dożylnych środków odurzających

Badania można wykonać w NZOZ REMED codziennie od 8 do 18.
Pacjent nie musi być na czczo do badań.
Więcej informacji w rejestracji lub pod numerem telefonu 14 68 46 009.