Od dnia 1 września NZOZ REMED poszerza swoją działalność o świadczenia rehabilitacyjne. Obecnie są one świadczone za odpłatnością. Trwają starania o pozyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zabiegi wykonuje mgr fizjoterapii Joanna Papież

CENNIK ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGÓW